Agata Sosnowicz

LEKARZ WETERYNARII

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ciągle dąży do rozwoju swoich umiejętności biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Obecnie zajmuje się chorobami wewnętrznymi psów i kotów, dodatkowo interesuje się dermatologią, endokrynologią, diagnostyką obrazową i laboratoryjną.

Pasjonatka kotów.