Kacper Kubicki

LEKARZ WETERYNARII / STOMATOLOG

Lek. wet. spec. chorób psów i kotów, członek EVDS i PSLWMZ sekcji stomatologii małych zwierząt.

Zajmuję się stomatologią i chirurgią jamy ustnej psów i kotów.

Świadczy usługi z zakresu: – Egzodoncji w tym trudnych ekstrakcji, rozwiązywania powikłań po zabiegach ekstrakcyjnych – Endodoncji- klasyczne leczenie kanałowe, przyżyciowe zabiegi na miazdze zębowej, uszczelnianie zębiny, odontoplastyka -Periodontologii – zamknięte i otwarte leczenie periodontologiczne, w tym sterowana regeneracja tkanek, postępowanie resekcyjne, chirurgia płatowa – Ortodoncji- ekstrakcje odbarczające, bierne leczenie ortodontyczne w tym płyty nagryzowe, elongacja koron, odontoplastyki – Onkologii- diagnostyka i leczenie chirurgiczne zmian nowotworowych na terenie jamy ustnej, piezochirurgia – Traumatologii – leczenie urazów zębowo-zębodołowych, leczenie złamań poprzez postępowanie małoinwazyjne i inwazyjne – Chorób zapalnych błony śluzowej – leczenie farmakologiczne i chirurgiczne zmian zapalnych takich jak kocie i psie zapalenie jamy ustnej, zmiany eozynofilowe i inne. – Dydaktyki i doradztwa – prowadzenie kursów i wykładów z zakresu stomatologii i chirurgii jamy ustnej psów i kotów, doradztwo w zakresie sprzętowym i biznesowym w zakresie prowadzenia praktyki stomatologicznej małych zwierząt

Kacper Kubicki