Magdalena Jaśkiewicz

LEKARZ WETERYNARII / RADIOLOG / KARDIOLOG

Absolwentka wydziału Weterynarii na SGGW w Warszawie.

Ukończyła również studia specjalizacyjne w zakresie Radiologii Weterynaryjnej na UP we Wrocławiu. Przebyła liczne kursy i szkolenia u specjalistów polskich i zagranicznych. Wśród grona jej mentorów można wymienić dr M. Garncarz, prof. A. Noszczyk-Nowak, prof. U. Pasławską, lek.wet. R. Niziołka, dr A. Kosiec-Tworus, prof. J. Siembiedę, dr W. Atamaniuka, prof. M. Kittlsona, prof. J. Sterna, prof. G. Wessa, dr D. Dicksona, dr L. Farasina, dr R. Li.

Od kilkunastu lat zajmuje się kardiologią psów i kotów, oraz badaniem USG jamy brzusznej, płuc i szyi. W czasie konsultacji kardiologicznych wykonuje pełną diagnostykę chorób serca. Obejmuje ona echo serca, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego. U pacjentów z towarzyszącymi problemami oddechowymi, dusznością, kaszlem, diagnostyka jest poszerzana o badanie USG płuc i odcinka szyjnego. W razie konieczności opisuje RTG klatki piersiowej umożliwiające obrazowanie głębiej położonych struktur.

Wykonuje badania USG jamy brzusznej, które umożliwia diagnostykę w zakresie zmian struktur narządów wewnętrznych. Badanie to jest jednym z ważniejszych badań dodatkowych w diagnostyce chorób małych zwierząt.

Szersze spojrzenie na pacjenta daje mi większe możliwości diagnostyczne, a ścisła współpraca z zespołem naszych specjalistów pełną satysfakcję z wykonywanej pracy.

Magdalena Jaśkiewicz